มองการกระทำ ไม่ชอบฟังน้ำลาย (@supaktra_aoffy) • #อย่าโทษเวลาเพราะนาฬิกาก้อเดินที่เดิม #รักเราไม่เท่ากัน #นอยส์ • instagram Profile | user profile